Σύμφωνα με  την πολιτική ακυρώσεων του Ξενοδοχείου μας & τον ισχύοντα κανονισμό του (αρθ. 8 ν. 1652/1986 κανονισμός σχέσεων καταναλωτών-ξενοδοχείων), σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας για Διαμονή, παρακαλούμε σημειώστε τους ακόλουθους όρους:

  • Ο επισκέπτης μπορεί να ακυρώσει χωρίς χρέωση μέχρι 7 μέρες πριν την άφιξη.
  • Ο επισκέπτης θα χρεωθεί 50% της συνολικής τιμής εάν ακυρώσει εντός 7 ημερών πριν την άφιξη.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης, όπως ήταν προγραμματισμένη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  • Νωρίτερη  Αφιξη: 14:00
  • Οι  τιμές ισχύουν για παραμονή μέχρι τη 12η ώρα της επόμενης ημέρας.
  • Η τιμή δωματίου για διημέρευση (παραμονή πέρα από την 12η ώρα και μέχρι την 18η ώρα) θα εισπράττεται μειωμένη κατά 50% της συμφωνηθείσας τιμής του δωματίου.
  • Παραμονή πέρα από την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας.